Niniejsza strona stanowi inicjatywę ABP Food Group.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnoszących się do przetwarzania informacji na tej witrynie internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres info@abpfoodgroup.com. Poniższe oświadczenie odnosi się do polityki prywatności związanej z niniejszą witryną internetową, która może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, w tym witryn prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa należące do grupy ABP Food Group, które nie zostały objęte niniejszą Polityką Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, ani politykę prywatności zewnętrznych witryn internetowych. Jakiekolwiek odsyłacze zewnętrzne do innych witryn internetowych są jasno określone jako takie. Niektóre z terminów technicznych wykorzystanych w poniższym oświadczeniu zostały objaśnione na końcu tej strony.

Prywatność i informacje osobowe

Szanujemy Państwa prawo do zachowania prywatności i na niniejszej witrynie internetowej zbieramy jedynie te informacje dotyczące Państwa osoby, które Państwo dobrowolnie podacie (na przykład pisząc do nas maile czy też korzystając z naszych formularzy internetowych). Wszelkie informacje osobowe, które Państwo dobrowolnie nam przekazujecie będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności, w ścisłej zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Wielkiej Brytanii ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku. Wszelkie informacje, które przedstawią nam Państwo w ten sposób nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie przez nas zgodnie z celem dla którego Państwo je przedstawiliście. Wszystkie dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących śledzenia

Zgodnie ze standardową praktyką stosowaną w branży, rejestrujemy każdą wizytę na tej witrynie internetowej. Informacje te są wykorzystywane, aby usprawnić działanie serwisu oraz aby zapewnić informacje statystyczne dotyczące korzystania z tej witryny internetowej.
Szczegóły techniczne wiążące się z wizytami na tej witrynie internetowej są rejestrowane. Ponieważ zgodnie z wytycznymi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresy IP są obecnie klasyfikowane jako Dane Osobowe, nie zamierzamy podejmować żadnych kroków mających na celu powiązanie jakichkolwiek szczegółów technicznych wymienionych poniżej z indywidualną osobą.
Rejestrowane szczegóły obejmują następujące elementy:

  • Datę i czas każdej wizyty na indywidualnej stronie
  • Każdą stronę odwiedzoną na witrynie podczas takiej wizyty
  • Adres IP / adres sieciowy osoby odwiedzającej stronę
  • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez osobę odwiedzającą stronę
  • Urządzenie z którego korzystała osoba odwiedzająca stronę

Możemy udostępnić powyższe szczegóły techniczne firmom znajdującym się pod nadzorem i świadczącym usługi dla ABP Food Group, aby zapewnić analizę ruchu reklamowego i ruchu na witrynie internetowej. Firmom, o których mowa powyżej mogą zostać przekazane powyższe informacje, lub firmy te mogą mieć dostęp do tych informacji, wyłącznie w celu świadczenia wyżej wymienionych usług dla nas bądź też świadczenia ich w naszym imieniu.

Remarketing Google

Niniejsza witryna korzysta z technologii remarketingu firmy Google. Pozwala nam to wyświetlać odpowiednie reklamy w oparciu o strony, które oglądaliście Państwo na tej witrynie. Reklamy zostaną wyświetlone w oparciu o pliki cookies (ciasteczka). Powyższe pliki cookies nie rejestrują żadnych informacji osobowych, ani nie identyfikują Państwa.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych ukierunkowanych reklam, mogą Państwo wyłączyć użycie plików cookies do tych celów w przeglądarce Google, odwiedzając stronę internetową: https://www.google.com/settings/ads/.
Google posiada własną niezależną politykę ochrony danych, która jest dostępna tutaj (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe, aby móc świadczyć nasze usługi a także, aby spełniały one wymogi obowiązujących przepisów prawnych, regulacji oraz zobowiązań zawodowych, którym podlegamy. Jeśli nie obowiązują inne ramy czasowe wynikające z określonych wymagań prawnych, regulacyjnych czy umownych, kiedy to przechowujemy dane osobowe zgodnie z takimi wymaganiami, przechowujemy dane osobowe przez 28 dni, a następnie usuwamy dane osobowe w bezpieczny sposób.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Regularnie dokonujemy kontroli niniejszej Polityki Prywatności i na naszej witrynie internetowej informujemy o wszelkich aktualizacjach niniejszej Polityki Prywatności. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce 25 maja 2018 roku.

Pliki cookies

ABP Food Group wykorzystuje pliki cookies na niniejszej witrynie internetowej, ale nie są one wykorzystywane do zapisywania danych osobowych. Włączyliśmy raportowanie danych demograficznych i zainteresowań, które zbierają ogólne dane demograficzne (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) osób odwiedzających witrynę, ale nie zbierają żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację danej osoby. Osoby odwiedzające tę witrynę mogą z niej korzystać po wyłączeniu obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, co spowoduje jedynie minimalną utratę funkcjonalności. Jeśli zechcą Państwo, aby ABP Food Group nie wykorzystywała plików cookies, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, proszę zaktualizować ustawienia prywatności w wybranej przez Państwa przeglądarce internetowej. Dostęp do informacji na temat prywatności oraz możliwość ustawienia odpowiedniej kontroli poziomu akceptacji plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych (i Google Analytics) znajdą Państwo pod następującymi odsyłaczami:
Chrome: https://google.com/chrome/browser/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-gb/windows/change-internet-explorer-privacy-settings#1TC=windows-7
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy
Opera: https://opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Co więcej, mogą Państwo również odrzucić korzystanie z plików cookies stron trzecich poprzez odwiedzenie strony umożliwiającej klientom rezygnację z plików cookies, czyli inicjatywy Network Advertising Initiative: https://optout.networkadvertising.org/

SŁOWNICZEK UŻYTYCH TERMINÓW TECHNICZNYCH

Przeglądarka internetowa

Oprogramowanie, z którego korzystają Państwo, aby czytać treść witryn internetowych. Przykłady przeglądarek internetowych: Internet Explorer/Edge, Google Chrome, Safari, FireFox i Opera.

URL

URL to skrót od słów Uniform Resource Locator (ujednolicony format adresowania zasobów) – jest to sposób określania dokładnej lokalizacji strony lub innej informacji w Internecie.

Adres sieciowy

Liczba (na przykład 192.168.00.00), która pozwala zidentyfikować urządzenie podłączone do Internetu. Każde urządzenie podłączone do sieci posiada adres sieciowy, mimo, iż ten adres nie musi być taki sam za każdym razem podczas nawiązywania połączenia z Internetem, zależący od sposobu łączenia się z Internetem.

Pliki cookies

Proste pliki tekstowe, umieszczane na Państwa urządzeniu przez witrynę internetową w obszarze kontrolowanym przez Państwa przeglądarkę internetową. Pliki cookies działają jak „pamięć” dla witryny internetowej i mogą być wykorzystywane dla wielu różnorakich celów. Proszę zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookies.