Przede wszystkim bezpieczeństwo. Gwarancja uczciwego postępowania.

ABP Food Group dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości produktów.

Zgodnie z polityką firmy, dostarczane przez nas wyroby są pozyskiwane, przetwarzane, przechowywane i transportowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Ponadto przestrzegane są wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Naszym celem jest zapewnienie zgodności z wszystkimi najbardziej aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości żywności. Aby zapewnić stałą zgodność z normami, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, który oparty jest na zasadach Kodeksu Żywnościowego systemu HACCP.

Stosowane przez firmę procedury zapewniają integralność wszystkich zamówień na żywiec, spełnianie stawianych przez nas wymagań, ułatwiają szkolenie i umożliwiają zachowanie należytej staranności podczas procesu wytwarzania bezpiecznego produktu. Dążymy również do ulepszania standardów firmowych w odpowiedzi na pojawiające się nowe technologie, tak by nadal utrzymywać wiodącą pozycję w branży.