Inwestujemy w wykorzystywane przez firmę systemy. Chronimy naszych pracowników.

ABP Poland podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, bez jakichkolwiek zagrożeń.

Celem ABP Poland jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wszystkim pracownikom oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów i konsumentów, na których wpływ może mieć działalność firmy.

Obowiązki statutowe stanowią normy minimalne, za których wypełnianie odpowiada cały personel. Stosujemy procedury mające na celu identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz wdrażanie środków kontroli z myślą o zmniejszeniu wszelkich tego typu zagrożeń.

Dbamy, by pracownicy wszystkich szczebli byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu, a jeśli zagrożeń nie można wyeliminować, zapewniamy, by personel był wyposażony w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny.

Zgodnie z wymogami ustawowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, wszyscy pracownicy zobowiązani są współpracować ze sobą oraz z zarządem spółki w celu zapobieżenia obrażeniom ciała zarówno względem siebie, jak i innych pracowników. Wierzymy, że współpraca jest niezbędna do wypracowania pożądanych standardów bezpieczeństwa, dlatego też zachęcamy pracowników do rozmów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.