Ochrona praw zwierząt. Zapewnienie pełnej zgodności z przepisami prawa.

Począwszy od gospodarstwa rolnego, a skończywszy na talerzu z produktem, ABP Poland zapewnia, że cały zintegrowany proces prowadzony jest zgodnie z ustalonym poziomem jakości oraz w sposób uczciwy.

Kluczowym elementem naszych działań w tym zakresie jest dobrostan zwierząt.

Staramy się budować długoterminowe relacje z naszymi partnerami, zapewniając im pomoc i wsparcie w osiąganiu najwyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt i dostarczania produktów, które przewyższają dzisiejsze wymagania klienta.

Przeprowadzane przez nas kontrole w gospodarstwach rolnych są częścią programu ciągłego doskonalenia procesów związanych z hodowlą i karmieniem oraz praktyk związanych z uprawą ziemi. Ostatecznie wszystkie te działania mają na celu zapewnienie, by nasi rolnicy pozostali konkurencyjni i odnosili sukcesy.