Inwestujemy w regionie. Eksportujemy globalnie.

ABP Food Group posiada 47 zakładów w 11 krajach. Mimo że firma ma zasięg globalny, jej działalność opiera się na współpracy z lokalnymi społecznościami.

Każdy z naszych zakładów ponosi realną odpowiedzialność nie tylko względem pracowników, ale również względem społeczności, którą reprezentuje.

Na terenie Polski inwestujemy w zakładach w Pniewach, Tykocinie i Kłosowicach, gdzie firma prowadzi działalność. Poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych oraz wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury, chcemy wnieść znaczący i długoterminowy wkład w gospodarki regionalne.

W konsekwencji takie podejście ma na celu zapewnienie ciągłego rozwoju i wzrostu polskiego oddziału firmy, a tym samym rozwoju i wzrostu polskich społeczności lokalnych, które reprezentujemy.