Kto sieje, ten zbiera.

Nasza firma w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju polskiego sektora rolnego, gdyż współpracujemy z ponad 3 tysiącami certyfikowanych i zweryfikowanych miejscowych gospodarstw rolnych.

Zdajemy sobie sprawę, że kiedy nasi rolnicy odnoszą sukces, odnosimy go również i my. Celem naszym jest zatem budowanie długotrwałych relacji oraz udzielanie cennych wskazówek na temat najlepszych praktyk w zakresie technik produkcji.

Stosujemy zasadę krótkich, siedmiodniowych terminów płatności na rzecz dostawców, a obecnie jesteśmy w trakcie ustalania schematu Zapewnienia Jakości Polskich Gospodarstw Rolnych. Nasze działania wspiera zespół pracowników kadry kierowniczej zajmujący się dobrostanem zwierząt oraz zapewnieniem jakości. Pracownicy ci są odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli gospodarstw oraz warunków przetrzymywania zwierząt.

Stale prowadzimy również dialog z organizacjami pozarządowymi, które koncentrują się na wspieraniu polskich hodowców i regularnie uczestniczymy w programach mających na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej wołowiny.

Nasi dostawcy, różne typy hodowla