Dlaczego ABP Poland?

ABP Poland przestrzega najwyższych standardów jakości, wartości, zasad uczciwości i odpowiedniego poziomu obsługi.

Zasady te są głęboko zakorzenione w kulturze firmy, a zatem nasi klienci i dostawcy mogą być pewni, że gwarantujemy doskonałość w biznesie na każdym szczeblu organizacji.

Jakość
W przypadku jakości nigdy nie będziemy iść na ustępstwa. Wszystkie nasze działania, procesy i innowacje mają na celu zapewnienie klientom niezmiennie wysokiej jakości oferowanych produktów. Jest to kluczowy fundament naszej działalności.

Wartość
Pracujemy wydajnie, zarówno pod względem nakładów pracy, jak i materiałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować produkty i usługi mające realną rzeczywistą wartość, która może zostać przekazana klientowi końcowemu.

Uczciwość
Niezmiennie wyznajemy zasadę uczciwości w odniesieniu do naszych produktów i działań – i nigdy się to nie zmieni. Oferowane przez nas mięso pochodzi ze zrównoważonych hodowli i zapewniona jest jego pełna identyfikowalność. Wykorzystywane przez nas procesy są przejrzyste i zgodne z koncepcją lean.

Obsługa klienta
Bez względu na rodzaj świadczonych usług, nienaganne relacje z klientami można przyjąć za pewnik. Przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne lub inwestujemy w rozwiązania technologiczne, gdyż wierzymy, że każde tego typu działanie może przełożyć się wysoką jakość obsługi.