Analiza porównawcza. Zapewnienie spójności.

ABP Poland niedawno zainwestowała w elitarny zespół ds. Rozwoju rolnictwa (Agri Team), który jest obecnie w trakcie opracowywania schematu Zapewnienia Jakości Polskich Gospodarstw Rolnych.

W skład zespołu wchodzi kierownik ds. produkcji zwierzęcej, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich projektów rozwoju rolnictwa, w tym nowego systemu zapewnienia jakości, oraz pracownicy kadry kierowniczej zajmujący się dobrostanem zwierząt oraz zapewnieniem jakości, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli gospodarstw oraz warunków przetrzymywania zwierząt.

W całej grupie wyjątkowo dbamy o zapewnienie pełnej identyfikowalności wszystkich naszych produktów. Stosowane przez firmę procesy są regularnie oceniane przez niezależnych ekspertów, co gwarantuje zachowanie i utrzymanie najwyższych standardów.